Бадма-Ханда Аюшеева - Тэнгэриин долоон убгэд

16-05-2022

27 668 просмотров

4 191 Добавить к себе Еще

Кадры из видео

исполнитель - Бадма-Ханда Аюшеева.
клавиши - Аленксандр Загузин.
гитара - Бато Гуранов.

Слова песни:
Тэнгэриин долоон үбгэд
hүниндөө нойрым сахидаг
Дуранай аялга урдалжа
Мүнхэдөө бидэнээ эрьедэг

Тэрэнгиин ягаан сэсэгүүд
Yүлэндөө ойро ургадаг
Наранай элшы уряалжа
Газартаа дураяа хүргэдэг

Популярное видео VK

00:14

VHS

16 341 просмотров / 05-05-2022

00:05

VHS

25 461 просмотров / 05-05-2022

Бадма-Ханда Аюшеева - Тэнгэриин долоон убгэд - смотреть видео онлайн " />