Tự Làm Hoa hồng kẽm nhung /làm quà 8/3

10-06-2024

48 586 просмотров

2 374 Добавить к себе Еще

Кадры из видео

sợCách làm hoa hồng kẽm nhung
Tự Làm Hoa hồng kẽm nhung /làm quà 8/3
nvl làm chậu hoa hồng Như trên video:
kẽm đỏ: 9 sợi
kẽm xanh: 10 sợi
Tự Làm Hoa hồng kẽm nhung /làm quà 8/3 - смотреть видео онлайн " />